top of page

HYFFRODDIANT

Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance   |   B.A Contemporary Dance   |    2013-2016 

Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance   |   M.A Dance Performance.  |   2016-2017

GWAiTH PROFFESIYNOL

2023

Artist Cyswllt Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru 2022 - 2024.

UN3D - 4x10 gyda Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru - Coreograffydd

QWERIN - taith DU a rhygnwladol - Cyfarwyddwr a Chynhyrchydd

Jemima - Cwmni Theatr Arad Goch - Coreograffydd a Chyfarwyddwr symud.

Qwerin Bach - taith Awstralia; Ten Days on the Island a Castlemaine State Festival - Coreograffydd a Perfformiwr.

How Shall We Begin Again? - Jo Fong, Theatr Donald Gordon - Perfformiwr.

Mas ar y Maes gyda Balchder - Mentor + Cydlunydd Prosiect.

2022

Artist Cyswllt Cwmni Dawns Genedlaethol Cymru 2022 - 2024.

Ffermwaith - Marc Rees - Perfformiwr.

QWERIN - cyfnod creu a thaith o fy ngwaith diweddaraf yn teithio i wyliau a lleoliadau yng Nghymru (Haf 2022) - Coreograffydd a Perfformiwr.

On The Red Hill - cyfnod ymchwil a datblygu darn o waith newydd yn Theatr Clwyd - Perfformiwr.

Qwerin (bach) - perfformiadau mewn gwyliau - Cragen Beca, Gwyl Fach y Fro, Tafwyl, Gwyl yr Afon Gwy, Powys Pride ac Out There Festival yn Great Yarmouth - Cyynhyrchydd a Perfformiwr.

Unite(e) / Un(o) - Prifysgol y Drindod Dewi Sant - darlithydd gwadd Theatr Gorfforol a chrëwr gwaith newydd ar fyfyrwyr actio yr ail flwyddyn.

Cragen Beca - prosiect sy'n dathlu hanes Terfysgoedd Beca yng Nghymru yn ystod yr 19eg ganrif o dan arweiniad yr artist Kathryn Campbell Dodd ag Oriel Myrddin. Ffilm wedi ei greu ac yn cael ei arddangos yn amgueddfa Caerfyrddin (perfformiwr). Parêd yng Nghaerfyrddin ar y 1af o Fai - Cyfarwyddwr Symud / Coreograffydd.

Plethu yr Urdd - cydweithrediad gyda'r artist drag Aniben a dawnswyr ifanc o ysgol ddawns Debbie Chappman i greu fideo cerddoriaeth - Perfformiwr a Choreograffydd.

Hidden Homelessness - cyfnod o ymchwil a datblygu darn o waith newydd yn Theatr Clwyd - Perfformiwr a Chydweithiwr.

2021

You Chose What? - Jones Y Ddawns - cyfnod datblygu pellach darn o waith newydd - Dawnsiwr / Perfformiwr.

Dawns y Chwedlau - creu a chyflwyno cyfres o weithai ar-lein i blant a phobl ifanc; pecyn addysgiadol ar gyfer ysgolion Sir Gar.

Qwerin - cyfarwyddwr a choregraffydd darn o waith newydd ar gyfer yr awyr agored. Perfformiwyd mewn 9 gwyl a lleoliad gwahanol yng Nghmyru yn ystod yr haf.

I Dddannedd y Gwynt - Laura Wilson. Ffilm celf newydd wedi ei gomisiynu gan y Landmark Trust (perfformiwr).

Portread a Thirlun - Vertical Dance Kate Lawrence - ysgrifennwr a chyfieithydd hygyrchedd (Saesneg-Cymraeg) testun disgrifiadol ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau Dawns Fertigol ar-lein.

Ein Hanes Ni - Krystal Lowe. Cyfnewid ymarfer rhwng artistiaid o Gymru a Bermuda gan ffocysu ar ddatblygu ac ehangu ymarfer personol.

Plethu - NDCWales. Comisiwn i greu ffilm ddawns fer ar y cyd gyda'r bardd Iestyn Tyne fel rhan o Cymru yn yr Almaen 2021 wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru (perfformiwr/coreograffydd/golygydd ffilm).

2020

Eliffant Tregaron R&D - cyd-greu a chyfarwyddwr symud darn o waith dawns-theatr newydd i blant mewn partneriaeth gyda'r Eisteddfod Genedlaethol.

Gwyn Emberton Dance - cyfnod datblygu pellach darn o waith newydd.

Cylchgrawn Y Stamp - her 24:24. Ymateb creadigol i waith artistig arall mewn 1 awr.

'Ffiniau' - cyfnod datblygu gwaith newydd gyda Elan Elidyr, Hanna Hughes a'r cerddor Lewys Wyn.

Fearghus O'Conchuir Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru - cyfnod ymchwil a datblygu ar gyfer gwaith pellach ar y cyd ag artist AR, Rob Eagle.

Penguins - cynhyrchiad o waith dawns-theatr i blant wedi ei gyfarwyddo gan Paul McEneaney a'i goreograffu gan Carlos Pons Guerra - taith o'r UDA (Chwefror - Ebrill).

2019

Penguins - perfformiadau yn IPAY, Philadelphia (Ionawr), Birmingham a Belfast (Rhagfyr).

Gwyn Emberton Dance - cyfnod ymchwil a datblygu ar gyfer gwaith pellach.​

Cosmos Within Us gan Satore Tech.

Palmant / Pridd - perfformiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol (Awst) a Gwyl Agor Drysau (Mawrth).

Laboratori - Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru o dan arweiniad Lea Anderson.

Cyd-goreograffydd a dawnsiwr mewn ffilm ddawns ar gyfer platfform ar-lein S4C - HANSH.

Ffiniau – cyfnod ymchwil a datblygu darn newydd o waith dawns- cefnogwyd gan Cwmni'r Fran Wen.

2018

Wellcome Collection: Changing Faces – perfformiad byrfyfyr o dan arweiniad Sarah Matthews.

Lizzi Kew Ross & Co. – Midnight Closedown, Chance of Rain – cyfnod o ymchwil a datblygu ar gyfer gwaith sy'n dathlu pen-blwydd y Cutty Sark yn 150 oed. 

Cwmni Theatr Arad Goch – cyfnod creu a perfformiad o fy nghwaith unigol - Palmant/Pridd.

Cenhadaeth yr UDA, Llundain – perfformiad rhan-fyrfyfyr o dan arweiniad Sarah Matthews.

 

Penguins - Taith o Loegr ac Iwerddon - perfformiwr.

Sgiliau ychwanegol

Cerddoriaeth:

Gwinio a chynllunio:

Dawnsio arall:

Ieithoedd:

Arall:

canu (gradd 8 ABRSM), piano (gradd 7 ABRSM), yn chware'r ffliwt i safon digonol.

sgiliau gwnïo a chreu dillad sylfaennol.

dawnsio gwerin a chlocsio traddodiadol Cymreig.

yn rhugl yn y Gymraeg a Saesneg.

rwy'n dal trwydded yrru lân ar gyfer y DU.

Ffotograffiaeth: Chris Nash

bottom of page