top of page
QWERIN
Alternative Qwerin Plain White.png

Yn llawn asbri, lliw a rythmau cyffrous, ysbrydolwyd QWERIN gan wead a phatrymau'r ddawns werin Gymreig, ynghyd ag egni heintus bywyd nos Cwiar. Daw QWERIN yn ôl eleni, yn fwy ac ar ei newydd wedd, i gynnig sylwebaeth pellach ar y cysyniad o ‘Queerness’ a Chymreictod. Perfformiad dawns gyfoes sy’n ddathliad egnïol o ddiwylliant, hunaniaeth a chymuned yw QWERIN. Perfformir i sgôr sain wreiddiol gan rai o gerddorion amlycaf Cymru â gwisgoedd trawiadol sy’n rhoi blas newydd i’r wisg draddodiadol Gymreig. Mae QWERIN yn wledd i’r glust a’r llygad.

 

Cafodd QWERIN ei greu yn ystod haf 2021 dan gomisiwn arbrofol i Articulture a Chonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru. Yn 2022  fe gafodd ei ddatblygu i fod yn ddarn cyflawn drwy gymorth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru a chymorth cefnogol Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Mae QWERIN bellach yn chwilio am gyfleodd perfformio yn 2023.

Dyddiadau Perfformiadau 2023:

 

EBRILL

30 QWERIN - Ffair Wanwyn, Oriel Davies, Drenewydd

MAI

20 Qwerin Bach - Gwyl Fach y Fro, Y Barri

27/28 Qwerin Bach - DOCA, Devizes

MEHEFIN

10 Qwerin ar Droed - Cranogwen, Llangrannog

17 Qwerin ar Droed - Hay Pride, Hay Castle

17/18 Qwerin Bach - SO Festival, Skegness

30 QWERIN - Greenwich Dance, Greenwich Park

GORFFENNAF

8 QWERIN - Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug

22 QWERIN - Pontio, Bangor

29 Qwerin ar Droed - Landed Festival, Powys

AWST

7 QWERIN - Lorient, Llydaw

10 QWERIN - Yr Eisteddfod Genedlaethol

mwy o ddyddiadau i ddilyn...

TÎM CREADIGOL

Cyfarwyddwr a Choreograffydd: Osian Meilir

Perfformwyr: Bethan Cooper, Cêt Haf, Deborah Light, Elan Elidyr, Mike Williams, Osian Meilir, Richard Pye gyda Samiwel Humphreys (Shamoniks)

Tîm Cynllunio: Becky Davies and Amy Barrett

Cyfansoddwyr: Tic Ashfield, Benjie Talbott a Shamoniks

Marchnata: Ceri Puckett (2023)

Mentor: Marc Rees

Cynhyrchydd: Sophie Holland (2023)

Ffilm gan Eddie Adamson Film a Guto Thomas

Hoffwn hefyd ddiolch yn ychwanegol i Saoirse Anton a Hanna Lyn Hughes am eu cefnogaeth.

Logos Qwerin.jpg
bottom of page