top of page
QWERIN
Alternative Qwerin Plain White.png

Yn llawn asbri, lliw a rythmau cyffrous, ysbrydolwyd QWERIN gan wead a phatrymau'r ddawns werin Gymreig, ynghyd ag egni heintus bywyd nos Cwiar. Daw QWERIN yn ôl eleni, yn fwy ac ar ei newydd wedd, i gynnig sylwebaeth pellach ar y cysyniad o ‘Queerness’ a Chymreictod. Perfformiad dawns gyfoes sy’n ddathliad egnïol o ddiwylliant, hunaniaeth a chymuned yw QWERIN. Perfformir i sgôr sain wreiddiol gan rai o gerddorion amlycaf Cymru â gwisgoedd trawiadol sy’n rhoi blas newydd i’r wisg draddodiadol Gymreig. Mae QWERIN yn wledd i’r glust a’r llygad.

 

Cafodd QWERIN ei greu yn ystod haf 2021 dan gomisiwn arbrofol i Articulture a Chonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru. Yn 2022  fe gafodd ei ddatblygu i fod yn ddarn cyflawn drwy gymorth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru a chymorth cefnogol Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Mae QWERIN bellach yn chwilio am gyfleodd perfformio yn 2023.

Dyddiadau Perfformiadau 2024:

MAWRTH

2 Qwerin Bach - Jubilee Square, Abertillery

3 Qwerin Bach - Porthcawl (mwy o wybodaeth i ddilyn)

9 Qwerin bach - Maesteg (mwy o wybodaeth i ddilyn)

14 QWERIN - Gwyl Agor Drysau, Aberystwyth

MEHEFIN

15 QWERIN -  Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd

GORFFENNAF

tbc

AWST

2, 3, 4 Qwerin Bach - SPRAOI, Waterford, Yr Iwerddon

26 QWERIN - Summer Sounds, King's Cross, Llundain

MEDI

tbc

TÎM CREADIGOL

Cyfarwyddwr a Choreograffydd: Osian Meilir

Perfformwyr:

Qwerin Bach: Cêt Haf, Elan Elidyr a Osian Meilir

QWERIN: Bethan Cooper, Cêt Haf, Deborah Light, Elan Elidyr, Mike Williams, Osian Meilir, Richard Pye gyda Samiwel Humphreys (Shamoniks)

Tîm Cynllunio: Becky Davies and Amy Barrett

Cyfansoddwyr: Tic Ashfield, Benjie Talbott a Shamoniks

Marchnata: Ceri Puckett (2023)

Mentor: Marc Rees

Cynhyrchydd: Sophie Holland (2023)

Ffilm gan Eddie Adamson Film a Guto Thomas

Hoffwn hefyd ddiolch yn ychwanegol i Saoirse Anton a Hanna Lyn Hughes am eu cefnogaeth.

Logos Qwerin.jpg
bottom of page