top of page
QWERIN
Alternative Qwerin Plain White.png

Yn llawn asbri, lliw a rythmau cyffrous, ysbrydolwyd QWERIN gan wead a phatrymau'r ddawns werin Gymreig, ynghyd ag egni heintus bywyd nos Cwiar. Daw QWERIN yn ôl eleni, yn fwy ac ar ei newydd wedd, i gynnig sylwebaeth pellach ar y cysyniad o ‘Queerness’ a Chymreictod. Perfformiad dawns gyfoes sy’n ddathliad egnïol o ddiwylliant, hunaniaeth a chymuned yw QWERIN. Perfformir i sgôr sain wreiddiol gan rai o gerddorion amlycaf Cymru â gwisgoedd trawiadol sy’n rhoi blas newydd i’r wisg draddodiadol Gymreig. Mae QWERIN yn wledd i’r glust a’r llygad.

 

Cafodd QWERIN ei greu yn ystod haf 2021 dan gomisiwn arbrofol i Articulture a Chonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru. Yn 2022  fe gafodd ei ddatblygu i fod yn ddarn cyflawn drwy gymorth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru a chymorth cefnogol Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Mae QWERIN bellach yn chwilio am gyfleodd perfformio yn 2023.

Dyddiadau Perfformiadau 2024:

MAWRTH

2 Qwerin Bach - Jubilee Square, Abertillery

3 Qwerin Bach - Porthcawl (mwy o wybodaeth i ddilyn)

9 Qwerin bach - Maesteg (mwy o wybodaeth i ddilyn)

14 QWERIN - Gwyl Agor Drysau, Aberystwyth

MEHEFIN

15 QWERIN -  Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd

GORFFENNAF

tbc

AWST

2, 3, 4 Qwerin Bach - SPRAOI, Waterford, Yr Iwerddon

26 QWERIN - Summer Sounds, King's Cross, Llundain

MEDI

tbc

Qwerin (bach)

‘Qwerin (bach)’ is the original version created in 2021 for 3 performers.

QWERIN

QWERIN is the fully realised version of the work. It’s a piece for 6 performers. A live musician interjects synthesised sounds and layered instrumental tracks as the piece unfolds. Based on the same principles and structures as ‘Qwerin (bach)’, QWERIN is the fullest version of the work.

Qwerin ar Droed

Mae Qwerin Ar Droed yn berfformiad promenâd o'r darn gwaith QWERIN. Mae ffigyrau mewn gwisgoedd sy'n ddehongliad gyfoes o'r wisg draddodiadol Gymreig yn camu, hofran ac yn ymsymud yn araf rhwng y gwesteion gyda hiwmor, direidi a hud. Mae'r sgertiau lliwgar a phresenoldeb iasol yr hetiau Cymreig enfawr yn ychwanegu dirgelwch a gosgeiddrwydd i unrhyw ddigwyddiad. Synnwch wrth ei gwylio'n troellu, ymunwch mewn ambell i ddawns neu gwyliwch o'r ymylon yn garcus wrth iddyn nhw ystumio ac ymgeisio i ymdoddi i fewn i hwyl yr wyl.

TÎM CREADIGOL

Cyfarwyddwr a Choreograffydd: Osian Meilir

Perfformwyr:

Qwerin Bach: Cêt Haf, Elan Elidyr a Osian Meilir

QWERIN: Bethan Cooper, Cêt Haf, Deborah Light, Elan Elidyr, Mike Williams, Osian Meilir, Richard Pye gyda Samiwel Humphreys (Shamoniks)

Tîm Cynllunio: Becky Davies and Amy Barrett

Cyfansoddwyr: Tic Ashfield, Benjie Talbott a Shamoniks

Marchnata: Ceri Puckett (2023)

Mentor: Marc Rees

Cynhyrchydd: Sophie Holland (2023)

Ffilm gan Eddie Adamson Film a Guto Thomas

Hoffwn hefyd ddiolch yn ychwanegol i Saoirse Anton a Hanna Lyn Hughes am eu cefnogaeth.

Logos Qwerin.jpg
bottom of page