top of page
QWERIN
Alternative Qwerin Plain White.png

Yn llawn asbri, lliw a rythmau cyffrous, ysbrydolwyd QWERIN gan wead a phatrymau'r ddawns werin Gymreig, ynghyd ag egni heintus bywyd nos Cwiar. Daw QWERIN yn ôl eleni, yn fwy ac ar ei newydd wedd, i gynnig sylwebaeth pellach ar y cysyniad o ‘Queerness’ a Chymreictod. Perfformiad dawns gyfoes sy’n ddathliad egnïol o ddiwylliant, hunaniaeth a chymuned yw QWERIN. Perfformir i sgôr sain wreiddiol gan rai o gerddorion amlycaf Cymru â gwisgoedd trawiadol sy’n rhoi blas newydd i’r wisg draddodiadol Gymreig. Mae QWERIN yn wledd i’r glust a’r llygad.

 

Cafodd QWERIN ei greu yn ystod haf 2021 dan gomisiwn arbrofol i Articulture a Chonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru. Yn 2022  fe gafodd ei ddatblygu i fod yn ddarn cyflawn drwy gymorth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru a chymorth cefnogol Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Mae QWERIN bellach yn chwilio am gyfleodd perfformio yn 2023.

Dyddiadau Perfformiadau 2022:

Eisteddfod Genedlaethol:

 

3/8  

4.30yh @ Cerrig yr Orsedd / Arwydd Eisteddfod  

11yh @ Maes B

4/8

2pm + 4.30pm @ Cerrig yr Orsedd / Arwydd Eisteddfod

Gwyl y Dyn Gwyrdd:

 

19/8

3.45yh + 6yh - Llwyfan Back of Beyond

20/8

2.30yh + 5.45yh - Llwyfan Back of Beyond

Pontio, Bangor:

10/9

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth:

11/9

2yh + 5yh

TÎM CREADIGOL

Cyfarwyddwr a Choreograffydd: Osian Meilir

Perfformwyr: Bethan Cooper, Cêt Haf, Deborah Light, Elan Elidyr, Mike Williams, Osian Meilir gyda Samiwel Humphreys (Shamoniks)

Tîm Cynllunio: Becky Davies and Amy Barrett

Cyfansoddwyr: Tic Ashfield, Benjie Talbott a Shamoniks

Mentor: Marc Rees

Cynhyrchydd: Saoirse Anton

Ffilm gan Eddie Adamson Film a Guto Thomas

Hoffwn hefyd ddiolch yn ychwanegol i Sophie Holland a Hanna Lyn Hughes am eu cefnogaeth.

Lottery funding strip landscape colour.jpg
bottom of page