QWERIN

Mae Qwerin yn berfformiad dawns gyfoes sy'n estyn ffiniau'r ddawns werin Gymreig. Gan gymryd ysbrydoliaeth o ddiwylliant clwb Queer a llif patrymau clymog dawnsio gwerin, mae Qwerin yn ddawns werin Gymreig gyda thwist.

Gwaith diweddaraf Meilir yw Qwerin, wedi ei gomisiynnu gan y Consortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru a hynny drwy galwad AgorAllan 2021 cwmni ArticultureCymru. 

TÎM CREADIGOL

Cyfarwyddwr / Coreograffydd: Osian Meilir

Perfformwyr: Osian Meilir, Cêt Haf, Elan Elidyr and Hanna Lyn Hughes

Y gwisgoedd wedi eu dylunio gan Becky Davies a'i gwneud gan Amy Barrett

Cerddoriaeth gwreddiol gan Tic Ashfield and Benjamin Talbot (a traciau ychwanegol gan Pendevig and Gwilym Bowen Rhys)

Mentor: Marc Rees

Cynhyrchydd: Carole Blade

Qwerin - Pontio Bangor
Qwerin - Pontio Bangor

Photo / Llun: Iona Rhys Performers / Perfformwyr: Elan Elidyr, Hanna Lyn Hughes, Osian Meilir

press to zoom
Qwerin - Beyond the Borders Festival
Qwerin - Beyond the Borders Festival

Performers / Perfformwyr: Elan Elidyr, Cêt Haf, Osian Meilir

press to zoom
Qwerin - Ffwrnes, Llanelli
Qwerin - Ffwrnes, Llanelli

Photo / Llun: Sophie Holland Performers / Perfformwyr: Elan Elidyr, Hanna Lyn Hughes, Osian Meilir

press to zoom
Qwerin - Pontio Bangor
Qwerin - Pontio Bangor

Photo / Llun: Iona Rhys Performers / Perfformwyr: Elan Elidyr, Hanna Lyn Hughes, Osian Meilir

press to zoom
1/18

Performances (2022):

1/5 - Cragen Beca, Caerfyrddin

21/5 - Gwyl Fach y Fro, Ynys y Barri

4/6 - Gwyl yr afon Gwy,

Ross on Wye

19/6 - Tafwyl, Castell Caerdydd

Perfformiadau (2021):

Gwyl Beyond the Border, Dinefwr

Dyddiau Dawns, Abertawe

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Pontio, Bangor

Canolfan y Mileniwm, Caerdydd

Splashtonbury, Casnewydd

Parc Bryngarw, Awen Trust

Theatr y Boro, Y Fenni

 Palmant / pridd 

Aeth Meilir ati i greu'r gwaith hwn ar gyfer Cwmni Theatr Arad Goch ym mis Gorffennaf 2018 yn rhan o '6x1', sef cynllun sy'n annog a chefnogi artistiaid ifanc i greu gwaith newydd. Mae'r solo hwn yn seiliedig ar hunaniaeth dyn ifanc hoyw a'i berthynas â dau le hollol wahanol. Mae'n codi cwestiynau am hunaniaeth a phwysigrwydd lle mewn perthynas â hunaniaeth. Allwn ni fodoli, drwy fod yn fodlon, mewn dau le cyferbyniol ar yr un pryd? Beth sy'n digwydd pan fydd y ddau fyd yn gwrthdaro? Pa effaith y mae labelu yn ein cymdeithas yn ei gael arnom wrth inni ddod o hyd i'r canol llonydd rhwng dau fyd croes, ac yn ein hunain?

TÎM CREADIGOL

Coregraffydd a Perfformiwr: Osian Meilir

Ffilm / Taflunio gan Gwenllian Llwyd

Goleuo gan Elanor Higgins

Rheolwr Technegol: Simon Lovatt

Mentor: Jeremy Turner

Palmant / Pridd
Palmant / Pridd

Ffotograffiaeth: Elin Crowley

press to zoom
Palmant/Pridd
Palmant/Pridd

Ffotograffiaeth: Elin Crowley

press to zoom
Palmant/Pridd
Palmant/Pridd

Ffotograffiaeth: Elin Crowley

press to zoom
Palmant / Pridd
Palmant / Pridd

Ffotograffiaeth: Elin Crowley

press to zoom
1/7

Perfformiadau (2018, 2019):

7/18 - Canolfan Arad Goch, Aberystwyth

3 / 19 - Gwyl Agor Drysau, Aberystwyth

8 / 19 - Mas ar y Maes, Yr Eisteddfod Genedlaethol

MILK AND TWO SUGARS

Yn waith ar gyfer cyflwyniad terfynol ei radd yn Trinity Laban yn 2016, mae Milk and Two Sugars yn daith ddiddorol i'r gorffennol sy'n ceisio dod o hyd i'r tebygrwydd yn ein gwahaniaethau. Drwy archwilio atgofion y cartref, mae'n dangos mor hardd yw gweithredoedd a defodau beunyddiol, a hynny gan ddathlu diwylliant a thraddodiad a chan ddangos sut mae'r rhain yn dylanwadu arnom ac yn ein mowldio fel unigolion. Mae'n dod â phobl o wahanol gefndiroedd at ei gilydd i ddathlu'r undod hwn.

Perfformwyr: Giulia Avino, Charlie Dunne, Blanche Jandin, Loren McKillop

Mentor: Marina Collard

Milk and Two Sugars
Milk and Two Sugars

Ffotograffiaeth gan Leonie Brodmann Perfformwyr: Blanche Jandin

press to zoom
Milk and Two Sugars
Milk and Two Sugars

Ffotograffiaeth gan Leonie Brodmann Perfformwyr: Loren Mckillop and Blanche Jandin

press to zoom
Milk and Two Sugars
Milk and Two Sugars

Ffotograffiaeth gan Leonie Brodmann Perfformwyr: Blanche Jandin a Loren McKillop

press to zoom
Milk and Two Sugars
Milk and Two Sugars

Ffotograffiaeth gan Leonie Brodmann Perfformwyr: Blanche Jandin

press to zoom
1/7

Perfformiadau (2016):

5 / 16 - Laban Centre, Deptford

6 / 16 - Abeerance, Platform Southwark, Llundain